18 февр.

Undaunted: Normandy

Играчи: 2

Времетраене: 45 – 60 минути

Жанр: Контрол на територии / дек билдинг

Резюме: В тази тематична игра за втората световна война, двама играчи влизат в ролята на двете големи световни сили – американците и германците. Всеки има собствена цел и собствено тесте от карти, което ще му помогне да движи войниците по картата.