18 фев.

Start Player

Това не е игра.

Това е метод за определяне на първия играч.

Ако не сте сигурни кой да започне пръв, просто теглете карта от тестето в кутията и то ще ви каже условие от типа:

  • Играчът с най-много копчета
  • Играчът с най-малката кола
  • Играчът с най-много братя
  • И още много други…