06 апр.

Regicide

Играчи: 1 – 4

Времетраене: 10 – 30 минути

Жанр: Кооперативен пасианс

Резюме: Бърза и пристрастяваща игра с почти стнадартно тесте от карти. Тук заедно с екип се опитвате да преодолеете препятствия, като имате ограничена комуникация.