28 ное.

Picassimo

Играчи: 3 – 6

Времетраене: 30 минути

Жанр: Рисуване и познаване

Резюме: В тази лека игра, играчите рисуват картини, а останалите се стремят да ги познават. Има едно мъъничко условие обаче. След като всеки е готов с рисунката си размества частите от картината и така се получава странно Пикасово творение, което би затруднило всеки. Чудесна парти и игра или пък просто нещо за отпускане между трима-четирима.