19 февр.

Minigolf Designer

Играчи: 1 – 5

Времетраене: 60 – 90 минути

Жанр: Поставяне на плочки / Строене на мини голф игрище

Резюме: Играчите трябва да построят огромно игрище с девет мини голф дупки, като спазват редица правила, за да получат максимален брой точки.