16 фев.

Volt

Играчи: 2 – 4

Времетраене: 30 – 45 минути

Жанр: Програмиране / Биткаджийска игра тип Арена

Резюме: Ако си падате по програмирането и на роботите, това е вашата игра. Всеки играч управлява робот, който програмира всеки ход. След като всеки е готов, роботите се пускат и просто се наблюдава как се изпълняват програмите ви и действията на роботите.