18 фев.

Port Royal

Играчи: 2 – 5

Времетраене: 20 – 50 минути

Жанр: Изпробване на късмета си

Резюме: Тук вие ще събирате пирате, ще се биете с кораби и ще колекционирате пари, за да си купувате… точки. Всичко се случва с помощта на голямо тесте карти и хазартно мислене.