20 фев.

Mikado

Играчи: 2 – 6

Времетраене: 10 – 30 минути

Жанр: Ловкост

Резюме: В тази класика се опитвате да изваждате клечици от куп с клечици, без да докосвате друга клечици. Много клечици, много нещо.