20 фев.

Въображение

Играчи: 4 – 99

Времетраене: 30 минути

Жанр: Асоциации

Резюме: Една от най-чистите форми на класически асоциации.