18 фев.

Chartae

Играчи: 2

Времетраене: 10 минути

Жанр: Контрол на територии

Резюме: В кутията има просто 9 плочки. С тези 9 плочки обаче вие ще съставите карта, която е пълна със земя и вода. Един от играчите контролира земята, другият водата. Целта е да имате най-голямата свързана зона от вашия вид. По време на играта ще теглите и ще въртите плочки. Когато завършите полето от 9 плочки, играта също приключва.